Skip to main content

Šta je to blockchain i koje nam promene donosi u budućnosti

Termin blockchain kao i njegova primena do sada je bila vezana uglavnom za kriptovalutu Bitcoin. Bila. Ta savremena tehnologija će u u budućnosti biti primenjena i na mnogo drugih stvari, njegov potencijal je ogroman, zato nije slučajnost da se u poslednje vreme ta mogućnost toliko pominje i izaziva veliko interesovanje u svetu.

Dakle, o čemu se tačno tu radi? Oni koji nisu upoznati sa tehnologijom blockchain-a mogu reći sledeće, radi se o jedinstvenom sistemu prenosa, čuvanja i transfera informacija, putem jedinstveno formiranog broja hash-a, koji se formira za svaku transakciju posebno. Blokovi u kojima se nalazi informacija povezani su nodovima i stvaraju nove blokove sve do poslednjeg dela kada transakcija bude izvršena, odnosno stigne do krajnjeg korisnika. Jedinstveni kod ili hash koji sadrži enkriptovane slučajno izabrane brojeve formira se za svaku transakciju posebno. Transakcije se odvijaju po sistemu peer-to-peer (P2P), odnosno bez posrednika a brzina kojom se one odvijaju su fascinantne. Mogućnost greške je takođe svedena na minimum.

Kako blockchain transakcije funkcionišu

 

Ono što blockchain čini još zanimljivijim je da transakcije mogu biti javne i privatne. Sve transakcije ili informacije u vezi sa nečim što smo obavili putem blockchain-a ostaju zauvek zapisane. Milioni i milioni transakcija pohranjeni su u sistem koji čine distribution ledger, odnosno sistem koji je moguće dodavati i menjati ukoliko postoji dogovor ili koncenzus među peer-ovima, tada se radi o sistemu otvorenog koda, te je on javan.

Primena blockchain-a bi mogla biti ogromna, zato ne čudi da su banke veoma zainteresovane za ovaj način poslovanja i primene, razlozi za to su ogromni, manja papirologija i troškovi, brzina izvršenja je fascinantna, kao i tačnost. Nisu samo banke te koje su zainteresovane za primenu blockchain-a tu su takođe i fintech kompanije.

Ovaj jedinstven način čuvanja podataka o transakcijama, proizvodima ili bilo čemu što želimo, mogao bi u budućnosti da se koristi u sistemu javnih čuvanja podataka recimo: zdravstveno i socijalno osiguranje, vozačke dozvole, podaci o vlasništvu, kupovinama nektretnina, podaci o plaćanjima i ko zna čemu još sve.

Ono što je stvorilo najveću konfuziju prilikom pominjanja  blockchaina je kako i gde će se taj sistem primenjivati i koje promene može izazvati i naravno nemoguće je tačno predvideti kako će se  situacija kretati, nešto više o tome sam pronašla u tekstu ovde.

Revoluciju koju blockchain tek treba da napravi u finansijskom sektoru potkrepljuje i činjenica da je bespotreban posrednik u izvršenju transakcija, kao i plaćanje provizija za te transakcije, tačnost koja je matematički precizna do gotovo perfekcije i naravno decentralizacija sistema koja je ključ.

 

Evo nekih mogućih primena blockchain-a u budućnosti:

 • Sistem otvorenog koda- formiranje pametnih ugovora korišćenjem otvorenog koda gde je moguće isplanirati i napraviti ugovore i do datalja isplanirati transakciju u određeno vreme.
 • ekonomija deljenja, odnosno sistemi peer-to-peer koji imaju primenu direktnog plaćanja među korisnicima bez posrednika kao što je E-bay , AirBnB, Uber
 • crowdfunding platforme koje bi iskoristile maksimalno sistem blockchain-a radi direktnog finansiranja i ulaganja u projekte
 • projekti vlade, ankete i glasanje mogle bi biti transparentne i omogućiti uvid u sistem i smanjiti mogućnost manipulisanja a povećati efikasnost
 • AML efikasnija kontrola sprečavanja pranja novca i identifikacije klijenta (KYC)
 • trgovina na berzi, gde je omogućena brzina u izvršenju transakcija, koja do sada nije mogla biti ispraćena trgovinom na berzi.
 • zaštita intelektualne svojine

Ovo su samo neke od mogućnosti, dosta stvari o blockchainu tek će naći svoje praktične primene u kreiranju digitalnih wallet-a i primenu u svakodnevnom životu. Iako je ekonomija ta koja je najčešće pominjana kao nešto gde će biti dosta primenjivana blockchain tehnologija, ni druge sfere nisu manje zastupljene a to je često tema na Ted Tlaks meni konkretno interesantan govor Alex-a Tapscotta koji možete pogledati  ovde 

 

 

Digitalni kanali najvažniji u prodaji 

Svedoci smo koliko nam se digital svakodnevno uvlači u život, hteli mi to ili ne da priznamo. Promene koje nam se događaju svakodnevno pred nosom moramo nekako prihvatiti pogotovu ukoliko radimo i susrećemo se sa njima svakodnevno. Kompanije, mala i srednja preduzeća te preduzetnici pretrpeće ogromne promene ukoliko žele ostvariti dobru prodaju i napraviti profit. Služeći se pri tom potpuno novim načinom prodaje-digitalnim kanalima.

Prodaja proizvoda i usluga digitalnim kanalima razlikuje se od klasične prodaje po tome što je mnogo brža, praćenja su automatizovana, preglednija, moguće je i smanjenje troškova. Pitanje je koliki je procenat korisnika usluga i kupaca putem digitalnih kanala? To svakako možemo kontrolisati i pratiti putem softverskih rešenja CRM-ova.

Posmatrajući sada dve grupe kupaca i klijenata takozvanih boomera koji su sada u nekim 65-tim i milenijalaca, dolazimo do zaključka da oba segmenta funkcionišu i ponašaju se slično, jer boomeri po istraživanjima takođe  koriste i zainteresovani su za obavljanje kupovine i usluga putem digitalnih kanala,  u velikom broju koriste društvene mreže, dok je milenijalcima to navika i osnovni kriterijum za kupovinu.

Šta je potrebno i kako treba da izgleda Sales u narednom periodu da bi ostvario dobar profit? Po meni su to ovih nekoliko stvari koje ću nabrojati:

 • Edukacija i promena svesti kod zaposlenih u kompanijama (obuke o primeni i korišćenju novih alata za bržu kolaboraciju, novi načini komunikacije sa klijentima putem digitalnih kanala)
 • Razvoj Crm-a radi bolje segmentacije i praćenja navike kupaca i svega što nam on nudi kao benefit
 • Lakši pristup i brža komunikacija digitalnim kanalima, povećan broj zaposlenih u call centrima i customer service koji je dostupan on line
 • Korišćenje digitalnih kanala radi lakše i brže promocije proizvoda i lakšeg merenja i praćenja konverzija,leadova (email, društvene mreže)
 • Integrisanje i zajednička saradnja Sales-A i Marketinga i drugih delova usko povezanih sa prodajnim kanalima pri kreiranju kampanja i što boljeg targetiranja kupaca, praćenje navika kupaca i izrada profila idelnog kupca podrazumeva kolaboraciju sa Sales persons koji su u direktnom kontaktu sa klijentima i formiranje Sales funnel-a
 • Tehnička rešenja koja donose manju angažovanost ljudi (Cashin, drivein bankomati, mobilne aplikacije,m banking) organizovanje hakatona, fintech rešenja
 • Savetodavni pristup, rutinski poslovi obavljaju se on line, dok oni komplikovaniji moraju biti usmereni na savetnika
 • Dobro i pažljivo kreirani paketi za kupce i klijente na osnovu navika iz Crm-a
 • Loyality programi, promocija brenda na društvenim mrežama, influence marketing.
 • Dobar sistem za rešavanje prigovora i reklamacija (softversko rešenje) da klijent što udobnije može iskomunicirati i rešititi problem.

Takođe potrebno je pri tom nikako ne zanemariti klijente koji ne koriste digitalne kanale kao opciju i opiru se tome, omogućiti im da na što lakši i jednosatvniji način savladaju tehnike korišćenja digitalnih kanala. Pridobijanje ovih klijenata može se povezati sa dobrim benefit paketima, nagradnim igrama za kupce, jer time relaksirano bez dodatnog pritiska možemo postići mnogo u približavanju onoga zbog čega ovi klijneti imaju otpor.

Sa druge strane, klijenti koji već koriste digitalne kanale traže potpuno drugačiji pristup, konverzaciju, njihov način komunikacije  je potpuno drugačiji, pa je zato potrebno posvetiti im pažnju odnosno mislim da će ovde ključnu ulogu imati dobro osmišljeni proizvodi (custum made), kao i brzina i način dobijanja odgovora na postavljena pitanja putem custumer service-a ili recimo chat-bot-a. Ovi klijenti su takođe veoma informisani, tako da odgovore koje im dajemo m oraju biti jasni, brzi i konkretni.  Brzina rešavanja problema, prigovora, reklamacija, može biti ključ kod pridobijanja novih klijenata, jer vreme nam postaje najveći deficit. Svakako, sve promene koje se dešavaju moraju biti podkrepljene i ispraćene bržom izmenom zakonske regulative i prilagođavanje tržištu i klijentima, a naročito freelancerima.

 

 

Kako upravljati kućnim budžetom?

Razmišljali ste sigurno, kao i ja o tome kako upravljanje kućnim budžetom nije nimalo lagan posao. Nekadašnji sistem „pare na gomili“ koji stalno pominje moja mama a koji ni meni nije stran jer pripadam takozvanoj generaciji X, više ne funkcioniše u svom prirodnom obliku. Zato sam ja rešila da sebi napravim kontrolu kućnog budžeta u vidu tabele u kojoj ću moći da pratim troškove i upravljam kućnim budžetom.

Upravljanje kućnim budžetom traži prilično vešto baratanje i snalaženje. Iako radim u finansijskom sektoru, gde mi je sve dostupno i poznato kako funkcioniše, dolazim u situaciju da moram praviti vratolomije sa budžetom kao i većina ljudi u našoj zemlji.

Kontrolisanjem kućnog budžeta preko tabele koju sam napravila uspela sam da napravim uštede na nedeljnom nivou, kao i da moj budžet bude ravnomerno raspoređen na ceo mesec, što se ranije retko dešavalo.

U prvoj fazi ovog eksperimenta potrebno je da vam ukućani budu upoznati sa njim, i objasniti im detalje, jer ćete lakše funkcionisati ako svi budete uključeni u njega

Moja ćerka inače nije bila nikada zainteresovana za raspored budžeta, odnosno ja je nisam uključivala u to, smatrajući da nema potrebe da se nervira oko toga, Bože moj, dete je, ima obaveze. Ovo je sasvim pogrešno i to sam shvatila kada sam joj rekla šta sam napravila. Ima 19 godina, dakle, treba da zna šta koliko košta, realnu situaciju u kući i gde odlazi novac iz našeg budžeta. Iznenađena sam koliko ustvari ona ima više smisla za kućni budžet od mene i samim njenim uključenjem u „projekat“ olakšala mi je dosta stvari, dala puno dobrih predloga i pomogla da razumem neke nelogične troškove.

Dakle uključite ukućane ili nekog da vam pomogne, ne „štitite ih“  time što ih nećete upoznati kako pravite gimnastiku sa računom svakoga meseca da bi im ispunili nerealne želje, već im predočite kakva je situacija zaista

U drugoj fazi potrebno je da se upoznate sa tabelom koju sam napravila za vas, koja se nalazi u prilogu i veoma je jednostavna za korišćenje.

Tabela za kontrolu kućnog budžeta napravljena je tako da na jednom mestu možete uraditi tri ključne stvari: planirati troškove, pratiti troškove, pratiti uštedu u budžetu koja će vam doći kao bonus!

Ranije mi se dešavalo da mi se kućni budžet nije ravnomerno raspoređivao na ceo mesec, te da je uvek prva polovina bila opuštenija, dok je druga bila itekako stresna. U tabeli se nalazi sve ono što jedna porodica ima: rate kredita, kreditnih kartica, dnevnih i nedeljnih troškova, računa.

Tabela je podeljena na tri sheeta, prvi koji se odnosi na prihode, drugi na troškove, treća je tabela koja prikazuje ono što stvarno ostaje na računu na kraju meseca.

Način korišćenja

Potrebno je da početkom meseca ili kada vam budu uplaćeni prihodi ubacite iznose na prvom sheetu. Dakle sve ono što dolazi kao prihod u kućni budžet.

Pređite na drugi sheet za rashode, unesite sve što plaćate redovno svakog meseca, ja sam sabrala nedeljne kupovine hrane za 4 nedelje i upisala iznos, jer obično Petkom idem u velike kupovine, ubacila troškove mesečnih karata, telefona, rata kredita i kreditnih kartica…

Treći sheet popularno nazvan tabela istine (Balans), prikazuje čime u stvari raspolažete, dakle stvarno stanje stvari. Bez uvijanja, dakle to je to što ostaje. Ukoliko ste premašili, biće crveno obojeno (logično) ili zeleno, to je onda ok.

Napomena: Kada preuzmete tabelu potrebno je da kliknete da „Enable editing…“ ukoliko Vam se pojavi žuta traka iznad brojeva kolona kako biste mogli da popunjavate polja.

Preuzmite Excel tabelu sa linka ispod

 

Dakle, nema impulsivne kupovine, sve je isplanirano do detalja, od nedeljne kupovine, dnevnih troškova, do kraja meseca. Nakon prvog meseca, videćete kako je lako, i jednostavno, i kako kada razmišljate pre odlaska u kupovinu više para ostane u novčaniku. Naravo ponesite i spisak! Obavezno. Radovaćete se kada budete videli da je moguće napraviti uštede i da vam novac neće „bežati“ iz ruku 🙂

Bilo bi glupo da vam ne ponudim nešto kao bonus za kraj, a to je  kusur štednja Erste banke a čije benefite možete pročitati ovde

To vam je poseban način štednje, nećete ni primetiti da ste deo novca prilikom provlačenja kartice uštedeli, a ja sam provlačenjem kartice za par meseci uštedela  13.000,00 dinara. Od kusura. Sve što je potrebno je da aktivirate ovu opciju u banci, odlučite se pri tome koji iznos kusura želite da prebacujete na štedni račun i on će biti prebacivan prilikom svakog provlačenja kartice, osim ukoliko na računu nema dovoljno para. Takođe, dobra stvar je što novac koji ste prikupili prilikom štednje možete uvek da podignete, to jest da saldirate štednju. Potom otvorite novu i tako u krug. Pomenuću još da na štednju koju ste sakupili ide kamata na aktivnu štednju… Pa vi vidite 🙂

Nadam se da sam vas zainteresovala i da će vam tabela biti od koristi, radujem se da zajedno prokomentarišemo mogućnosti i uštede koje ste napravili!

Pišite kako ste se snašli, Vaš feedback mi je jako važan da bih znala da ste uspeli i da se zajedno radujemo 🙂

 

Mali vodič za šalterski posao

Prvo i osnovno, kada vam neko kaže ili vas pita da li ZAISTA želite da radite  šalterski posao, shvatite to ozbiljno i doooobro razmislite da li želite to da radite.

Evo osnovnih stvari koje morate da znate ukoliko počinjete da radite na šalteru.

Dobrodošlica

Obavezno pozdravite klijenta osmehom, koji mora da bude ni previše srdačan ni previše mlak. Dakle osmeh i prijatno lice, nikakvo preterano  oduševljenje ni euforija.“ Dobar dan izvolite.“ Meni je „kako mogu da vam pomognem“ bezveze totalno, mislim nekako mi zvuči bezveze a i dobila sam milion zanimljivih smešnih odgovora na to pitanje tako da bih ga ja izostavila, ukoliko klijent ne kaže ništa nakon dobar dan, osmeh, udah, onda ide ono kratko „izvolite“ itd.

Previše srdačni i nasmejani delovaćete nekompetentno, uticaće na pogrešan tok razgovora, i dovešće do toga da vam se klijent „popne na glavu“ sa dosadnim zahtevima za kojima nema potrebe, čak će iz dosade povremeno svraćati da se ispriča sa vama, i troši vaše vreme uzalud. Dakle osmeh, ali umeren.

Na tok daljeg razgovora može uticati i raspoloženje klijenta kao i njegova namera zbog koje je došao kod vas. Pošto nemate iskustva i ne možete odmah da procenite šta bi to moglo da bude, budite uzdržani dok klijent ne pokaže svoje namere i saopšti vam vaše zahteve.

Ukoliko je u pitanju rutinski posao, poželjno je da proširite razgovor u onom smeru u kom mislite da bi bilo dobro, ali nikako i nikada ne spopadajte klijenta pitanjima i ponudama ukoliko je on jasno stavio do znanja da ne želi da razgovara ili pokazuje znake nezainteresovanosti i otpora.

Agresivno nametanje nečega može dovesti do toga da klijent više niakda ne dođe do vas, nema slobodu da vam se obrati za pomoć, a samim tim sledećeg puta može rado poželeti da svoj posao obavi kod vašeg kolege.

Zašto bi to bio problem?

Ukoliko radite u sales- u nećete imati baš puno uspeha jer će klijenti gledati da vas zaobiđu, pa će vaša prodaja od koje vam zavisi i radno mesto biti problematična. Jer, cilj vam je da vam se klijenti što više obraćaju za pomoć, odnosno da rado dolaze kod vas po savet ili da reše neki problem. Ako ste prošli uspešno ovaj deo, klijent vas je registrovao kao osobu koja je ljubazna, nenametljiva, pristupačna, ukoliko i dođe do nekakvog većeg problema koji uključuje konfliktnu situaciju, njegova reakcija biće mnogo  ublaženija, imajte to na umu.

Loše stvari ili negativne vesti, klijentu se saopšatavaju sa oprezom i manjom dozom empatije (manjom).  Meni se čak jedan klijent naljutio jer sam mu previše mirnim tonom saopštila da toga dana više ne radim sa klijentima i da se prebaci kod kolega na drugom šalteru. Da sam mu se obratila nervoznim tonom, isto bi se naljutio. Tako da, birajte tonalitet kojim ćete reći nešto kliejntu.  Ukoliko imate iritantan glas, boju glasa koja nervira ljude, imaćete problem. Jedna ista rečenica može da se izgovori na mnogo načina, pitanje je da li ćete odabrati pravi.

Klijenti koji dolaze na šalter uglavnom će lako prepoznati vaše neiskustvo ili početničke korake, i mnogi od njih će iskoristiti to da vas isprovociraju. Nemojte to dozvoliti, držite situaciju pod kontrolom, ukoliko primetite da ne možete da se nosite sa tim klijentom (što je sasvim normalno na početku) pozovite kolegu ili koleginicu da vam pomognu da rešite problem.

Sledeći put ćete prepoznati takvu situaciju mnogo lakše, i nemojte se nervirati ukoliko ne uspete da se izborite sa tim, takve stvari se dešavaju to je normalno, kada krenete kući probajte da sve to izbacite iz glave i ne mislite toliko o tome, već se opustite. Proći će.

Klijenti prepoznaju profesionalizam, tako da se trudite iako nemate vrhunske kompetencije jer ste početnik,  delujete maksimalno profesionalno i staloženo. Postoje klijenti koji i dalje šalterski posao doživljavaju kao pre 20 godina, ono sa rupom na staklu i zavesom iza koje šalterski službenik gospodar svega na Zemlji i van nje, ruča, masnim rukama dodaje papire i ostale stvari, kao dođi sutra, fali ti papir (Ft1P), ispija kafe, pa čak i puši. Jednom rečiju Mica ubica.

Vi ćete im dokazati suprotno, dakle, držite rastojanje između vas i klijenta, pokažite da ste frendli, da želite da sarađujete, da možete da mu pomognete, da nipošto ni po koju cenu ne želite samo da ga se rešite k’o da ima kugu, jer njegov problem zahteva vreme, a vi ga baš i nemate. Nikako se ne služite nepoznatim terminima, koristite u radu sa klijentima samo one, za koje mislite da su mu bliski, a za vas prihvatljivi.

Ukoliko mislite da ćete se zadržati kod nekog klijenta, sasvim je u redu, a ja to redovno činim, da se sledećem klijentu iza njega obratite se sa rečima „zadržaću se pet minuta, da li želite da sačekate, ili vam se žuri?“

To klijentima mnogo znači, oni shvataju da ste ga videli da ćete imati u vidu da što pre odradite predhodnog klijneta i da neće dugo čekati, jer dok stoji i čeka on nema pojma šta vi radite i koliko ćete se zadržati. Ukoliko se klijent žuri, prosledite ga kolegi, mada ukoliko to lepo kažete, retko kad će vam se takav klijent reći da nema vremena ili praviti problem. Bitno je dakle da ste ga primetili, njemu je to dovoljno.

Ne ignorišite nikoga, bez obzira na njegovu rasnu pripadnost, odeću, status, ponašajte se potpuno isto prema svakom klijentu, ukoliko postoji potreba da napravite izuzetke učinite to na neprimetan i način koji neće uvrediti ili omalovažiti druge klijente.

Ne zadržavajte se u predugom razgovoru, ukoliko imate na redomatu opciju za upozorenje da ste se dugo zadržali u razgovoru  sa klijentom, uključite je, jer možda na početku nećete imati pojam o vremenu. Naročito nemojte dopuštati kliejntu da se prema vama odnosi domaćnski, prisno, i donosi vam poklone. Ukoliko vam klijent donosi poklone, u većini slučajeva, mada ne uvek, tražiće od vas neku“ uslugicu“. Ponekad klient nakon dobro obavljenog posla izrazi želju da vam se zahvali poklonom, i to je u redu, pogotovo ako je to neki njegov proizvod, ili nešto što ne predstavlja veliku vrednost. Pojedine komapnije imaju i tačno definisan sistem u kom je opisano koji pokloni i koje vrednosti poklona su dozvoljene.

Neki klijenti vole da im se duže posvetite, vole da se ne osećaju kao da ste ih „otaljali“, vole da im posvetite pažnju, to su spremni i da plate nekim posebnim paketima , dok drugi jedva čekaju da izađu napolje i da vas više nikad ne vide, mrska im je i sama pomisao da treba nešto da obave na šalteru. Prepoznajte takve klijente, nije teško, zapamtite, vi vladate situacijom, vi ste onaj koji određuje u kom smeru će se razgovor i situacija odvijati.

Ukoliko ne volite da komunicirate sa ljudima, jednostavno niste taj tip, ovaj posao nije za vas, potražite ipak nešto drugo, ukoliko ste ipak prinuđeni da ga radite, jer nemate drugi izbor, trudite se da se to ne primeti.

Ukoliko radite sa pravnim licima, nemojte nipošto razmišljati o tome kako klijent želi da rasporedi novac i svoje poslovanje, on ima svoje razloge za to, koje ne mora vama da kaže, to je jednostavno način na koji on posluje, možda je njega knjigovođa tako posavetovao, može biti hiljadu i jedna kombinacija, ako se ukaže prilika, pitajte ga na diskretan način zbog čega ne koristi ili koristi pogrešno neke usluge ili ga usmerite na koji način bi to možda bilo jednostavnije, možda nije znao, ili nije razmišljao na taj način.

Ukoliko imate mogućnosti da prebacite da se  neke stvari  rade elekstronskI, iskoristite maksimalno tu mogućnost, jer ćete u sledećem razgovoru imati više vremena da klijentu predstavite svoje proizvode i usluge, nećete gubiti vreme na bespotrebnu papirologiju, dakle jedna gomila papira manje.

Pre svega, naučite da budete strpljivi, da reagujete što je moguće mirnije, da probate da razmišljate drugačije, odnosno da se zamslite u ulozi tog klijenta i biće vam lakše da ga razumete.

 

Utisci sa Webiz Subotica 2016

Poslednji ovogodišnji Webiz, od tri koliko ih ima tokom godine, održan u Subotici ostavio je veoma snažan utisak na mene, a nadam se i na sve prisutne. U stvari potpuno sam sigurna u to, jer je  izašao iz svih okvira dosadašnjih konferencija, po posećenosti i kvalitetu održanih predavanja,. Doprinos tome dali su vrsni predavaći i stručnjaci iz oblasti: digitalnog marketinga, bankarstva, e-prodaje, social media marketinga, komunikacija i PR-a.

Trodnevni boravak u hotelu Galleria, prisustvovalo je tridesetak predavača i preko dvesta posetilaca iz Srbije i regiona.

Prvog dana je predstavljeno koji su to novi trendovi u digitalnom advertajzingu, na šta se bukvalno nadovezao panel sa Istokom Pavlovićem koji je ovog puta govorio o Sales funnel-u i merenju konverzija, što se ispostavilo kao najvažnija stvar u poslovanju jedne firme. Moram još pomenuti da me je iznenadilo koliko je ovoga puta bilo interakcije sa publikom, odnosno pitanja koja su bila veoma zanimljiva i šarolikost te iste publike, koja je bila sastavljena od ljudi iz različitih branši, počev od malih i srednjih preduzeća koji imaju ili razvijaju biznis, pa do kompanija kao što su Erste banka, Societe Generale banka,Toyota, Samsung, Mts, Infostud

Narednog dana bilo je reči o e-trgovini, način na koji ona funkcioniše u Srbiji, koji su problemi sa kojima se susreću, a iskustva su podelili Ivan Minić – MojaPijaca.rs, i Marko Ilić TakoLako shop.

Nećete mi zameriti što ću akcenat kao najzanimljivije na Webiz-u staviti na panel diskusiju koju su imali Erste banka i Societe Generale, i dva vrsna stručnjaka Radmilu Božidar i Vuka Kosovca, koji su kroz jedan zanimljiv sadržaj predsatvili svoje načine funkcionisanja digitalnih kanala, pokrivenost, inovacije u tom segmentu, te po prvi put u javnosti predstavljen projekat socijalnog bankarstva Erste banke nazvan simbolično “ KORAK PO KORAK“. Nešto više o ovom projektu možete saznati ovde.Panel je bio veoma zanimljiv, organizatori su mu dali naziv „sudar titana“.

 

 

U toku dana čuli smo i zanimljivo predstavljanje Erste banke i panela o reputaciji, u kom su učestvovali Dušan&Dušan poznatiji kao Marka žvaka, koji su u okviru Erste karavana napravili potpuno zanimljiv i nadasve zabavan način predstavljanja Erste banke, njihovih zaposlenih, kao i klijenata, koji su kroz krajnje komičan način pokazali kako posluju i komuniciraju sa Erste bankom.  Panel je vodila Dragica Mujković, menadžer eksternih komunikacija Erste banke.

Naravno da je tada bio najbolji momenat podeliti letak Njuz.net-a i publika je bila oduševljena.

Pošto je prethodnih dana akcenat bio na metrici, odnosno merenju i konverziji, red je bio da se obrati pažnja i na privlačenje novih kupaca, te alata pomoću kojih možemo raditi na tome. Tu nam je u pomoć stigao panel o influence marketingu, te video forma, i naravno content marketing.

Posto su pokriveni prodaja, metrika, konverzija, influens marketing, ostao je još krizni Pr. Poslednjeg dana odličan panel o kriznom Pr-u i sve pohvale za predavanje jer su Ivana Bogdanović (Represent Communications) Miloje Sekulić (Homepage) i Sanja Vučinić (SVA) iz situacija sa kojima se susreću, dali primere kako treba postupati u određenim situacijama a sa kojima su se susretali.

Ostalo je još da pohvalim vinariju Zvonko Bogdan, koja nas je predivno ugostila i približila nam svoja vina, uz odličnu pršutu, sir, masline, tako da smo i ovog puta zaista uživali. Takođe, tokom pauze za dobar ketering pobrinuli su se Vojvođanski dućan sa svojim specijalitetima i Zlatiborac Doo  sa suhomesnatim programom.

15079034_1295113800548871_2553262228608442939_n

 

 

15095507_1295113850548866_913649082308167108_n

Druženje je bilo sjajno, mnoštvo dobrih predavača, sjajni ljudi koje srećeš tokom pauze i žurke, sa kojima možeš potrazgovarati, upoznati se, razmeniti iskustva. Meni zaista korisno i vrlo primenjivo znanje, raduje me što nas je uvek sve više. Neke slike sa učesnicima možete pogledati dole.

Do novog Webiz-a u Zrenjaninu,

pozdrav,

Elena

15078624_1295113463882238_3439204940854830130_n

 

 

15073488_10212163123139742_3094373452699097334_n 15056507_731432197014026_4725969336656354360_n15095559_1295113700548881_1549006040597533436_n 15170803_731433280347251_4049727379030853427_n 15036699_731434810347098_1509618913597065898_n

Da li želite da vam frizer izgleda kao bankar, a bankar kao super model?

Pođem vam ja kod frizerke pre neki dan, da zakažem redovan tretman i dočeka me devojka onako totalno netipičnog izgleda za frizerku. Sa naočarima, bela košulja, crna suknja, štikle.  Marama oko vrata vezana u mašnu, minđuše, kompletan dress code recimo jedne bankarske službenice. Sve u svemu, prijatno za oko.

Prvi utisak o njoj nije mi bio negativan ali ono što mi je palo na pamet je koliko je devojka vešta i iskusna, odnosno odmah sam posumnjala u njene kvalifikacije, zatim kako je moguće da sa tom košuljom, štiklama, izdrži ceo dan na poslu farba, fenira… Dakle, ja sam u našoj neverbalnoj komunikaciji izrazila sumnju u njene kompetencije.  Šta u stvari naši korisnici usluga očekuju od nas?

Klijenti i korisnici usluga očekuju da se uklapamo u neki model nečega što smo navikli da vidimo, odnosno nešto što se poklapa sa datim zanimanjem. Zašto nam na primer u banci smeta i nije nam prijatno kada nam službenica izgleda kao super model?

Iz mnogo razloga. Mišljenja smo da njen nivo kompetencije možda nije dobar, da nije dovoljno empatična da razume neke naše potrebe, niste stekli i ostvarili dobar kontakt u prvom razgovoru… Zbog toga je naravno potreban dress code, ali to ponekad nije dovoljno, jer signal ili poruku koju šaljemo ponašanjem može biti problem.

Mi komuniciramo sa klijentom i pre nego što on zatraži bilo kakvu uslugu od nas. Kada nam se obratio, mi smo već poslali neku poruku i on već ima neku sliku i mišljenje u glavi šta može da očekuje u daljem razgovoru.

Dakle imamo očekivani model nečega u glavi i želimo da nam se osoba koja nam pruža određene usluge uklapa u to. Šta ćemo sa nekim uslužnim zanimanjima ili poslovima, firmama u kojima nije predviđen dress code? Zamislite da imate pekaru, prodavnicu dečije garderobe ili kozmetički salon. Pa i prodavnicu brze hrane recimo. Sigurna sam da bi kupci pre otišli da ručaju u neki restoran gde su radnici uniformisani imaju istaknuto ime brenda na  uniformi, koja je uredna, nego kod nekog ko ne vodi računa o ovakvim stvarima. Psihologija potrošača je nešto na čega je potrebno obratiti pažnju, pre svega segmentirati korisnike usluga zatim na osnovu toga napraviti neki vizuelni identitet i razviti brend. Pogotovu što su potrošači sve probirljiviji i sada već sasvim mogu da prepoznaju nešto što je dobro. Kvalitet proizvoda se podrazumeva, to je takođe veoma bitna stvar. Međutim ukoliko želite da se u svom poslu istaknete i budete prepoznatljivi na tržištu, stvari treba prepustiti stručnjaku, odnosno nekoj dobroj marketinškoj agenciji, koja će vam osmisliti sve to. Skoro sam razgovarala sa jednim klijentom koji ima otvorenu prodavnicu opreme za mobilne telefone. Nakon angažovanja marketinške agencije (ne želim da ih reklamiram, ali radi se o poznatoj agenciji za digitalni marketing) prodaja im je skočila tri puta! To mi je rekao vlasnik te prodavnice lično, te da je veoma zadovoljan. Dakle sve postaje važno, od toga kako su vam obučeni radnici, na koji način komuniciraju sa klijentima, dress code, brending.

Jako je važno kakvu poruku šaljemo našim korisnicima usluga, šta oni od nas očekuju, a šta je ono što im mi šaljemo kao informaciju prilikom prvog kontakta sa njim. Ono što on vidi, dok još nismo ostvarili nikakvu komunikaciju, pa do momenta kada zatraži određenu uslugu.

Employee dress code
Dress code

Apsolutno sam ubeđena da će u narednom periodu ovo biti ključ dobre prodaje i zadovoljstva kupaca, jer je konkurentnost na tržištu osim odnosa dobre cene i kvaliteta,  određena i nekim stvarima kao što su vizuelni identitet, nastup na tržištu, komunikacija (neverbalna i verbalna), bez obzira da li se radi o malom biznisu ili velikoj kompaniji. Čak bih rekla da kod malog biznisa još više dobija na značenju, jer kod njih ne očekujemo da se bave tim, osim oni koji ozbiljnije pristupaju poslu.

Strategija jednog pijačara

Strategija jednog pijačara

Pođoh danas na pijacu bajsom da pokupujem neke stvari, pa kontam kad sam već tu da stanem da kupim ćerki pljesku, jer tu imaju neke baš, baš dobre. Dok sam stajala tako da mi žena spremi pomenutu pljesku, priđe mi dete od nekih 4-5 godina sa nekom kesom punom sunđera za sudove.

Gleda me onako sa onim okicama crnim i pita me „Teto `oš sunđere za suđe, devet komada 100 dinara“ i ja tako mislim se ma kupiću te sunđere taman mi ne trebali nikada. Ali ne bih ja sada odmah da kupim i završim stvar, već hoću malo da popričam sa njim. Pitam ja njega “Kako se zoveš?“  Kaže “Marko, imam 4 godine”, mada čini mi se mnogo, mnogo manje ali ajde. “Marko pa šta će mi sunđeri, imam punu fioku kod kuće?”, kažem ja, a on će ti na to “Uzmi evo trebaće ti sigurno”.

„Ma ne trebaju mi sunđeri, imam sunđere, hoćeš ti jednu pljesku da ti kupim?“ Neće pljesku.. Pitam ja njega “Šta to piješ?” Guaranu, kaže. “Ma ko ti dade guaranu bokte?!”, mislim se ja.  Opet on pita mene „Dobro, ako nećeš sunđere, `oćeš vanglu onda, imam 6 komada za dvesta dinara?“ Pa da umrem od smeha, pitam ga šta će mi vangla, imam i to, on ode brzo do mame tu preko puta stavi vanglu na glavu pa reče „Možeš i da staviš na glavu ako počne kiša!“

Ej! Dete od 4 godine, znači šokirana sam njegovom snalažljivošću i  visprenošću, željom, energijom da proda to što ima. Znači da je imao u tom momentu ciglu da mi proda, verujem da bi on to meni „uvalio“ uz praktični prikaz primene, makar on bio i smešan.

Ja ne mogu da se otmem utisku da se on takav rodio, da ga niko nikada nije učio prodajnim veštinama, strategiji tržišta, primeni proizvoda, cenovnoj politici, menadžmentu, on je sam sebi sve, dakle rodio se takav, sposoban, spretan, pogledao je kod komšije kako prodaje kukuruz 5 za 100 dinara, pa je skontao da može da zezne i komšiju da prodaje i to ako malo stane dalje gde ljudi čekaju pljeskavice i dok su u redu ponudi im sunđere, vangle, pa i kukuruze ako treba, šta god.  Sve to sa 4 godine.

O čemu mi pričamo, o strategiji jednog pijačnog prodavca koji ima 4 godine, a ima svoju strategiju prodaje. U međuvremenu, dolazi stariji dečak, i pokušava da proda svoje sunđere, dakle direktna konkurencija! Ja mu kažem da smo se ja i Marko već pogodili i da nema potrebe da mi nudi svoje sunđere! Marko onako sav srećan, „Jeste ja sam prvi došao!“ Mali Marko ume da se nosi i sa konkurencijom. Tako mali!

Stariji dečak i dalje ne popušta. „Gospođo on vas je slagao, on se ne zove Marko, zove se Kristijan“

Marko se smrk’o , nos obesio, a ja mu kažem, „Nemoj ti Marko nikom ni da kažeš tačno kako se zoveš i to je dobro što si uradio.“ Nepoznati ljudi ne treba ni da znaju kako se tačno zoveš J

Sada ko je razumeo shvatiće poentu moje priče, kada sledeći put budete pravili strategiju prodaje u vašoj firmi, treba da zaposlite nekog kao što je Marko, nekog ko razume kako stvari funkcionišu, nekoga ko možda nema odgovarajuću školu za to, jer nije imao ko da mu plati diplomu ili školovanje, ali ume da proda i đavolu, jednostavno takav se rodio, sposoban, vispren, snalažljiv. Neko ko će u svojoj glavi videti da ako Pera stoji pored njega i prodaje to isto što i on, mora da smisli kako da bude bolji od Pere, kako da taj isti sunđer, kukuruz ili vanglu koju ima i Pera narod kupi baš od njega, jer njemu je važno da on proda i zaradi.

On shvata da od toga živi, da je njegova mala porodica u stvari firma za koju radi, u stvari ne bitno je šta prodaješ, danas vangle sutra kukuruz, prekosutra kredit i karticu.  Naravno da sam kupila sunđere, i vangle i šta god da je imao, jer prodavac se rađa, to se ne uči, sa tim se rodiš ili se ne rodiš. Da se razumemo svi nešto prodajemo, pitanje je koliko smo posvećeni tome, i kako to radimo.

Kada vam sledeći put padne prodaja u firmi, vi se setite Marka, pa zaposlite takve kao Marko, a ne ljude koji nemaju veze sa prodajom, nedovoljno posvećene, sa diplomom ko kuća, i nimalo duha u sebi, nekog ko nije sposoban ni da kupi nešto a kamoli da proda.

U zdravlje,

Pozdrav

Eli.

 

Industrijska konoplja – Vaša šansa za zaradu

Ova nepravedno zapostavljena biljka biće tema mog posta, a takođe sam rešila da vam u narednim postovima predstavim zanimljive načine da započnete neki posao a da to nije vezano za IT i slično. Dakle, kako godinama radim sa preduzetnicima i pratim zanimljive ideje koje oni imaju, u svakom narednom postu pokušaću da vam predstavim ponešto zanimljivo, gde vidim mogućnost dobre zarade ili nešto što bi ste možda mogli da započnete da radite.

Zašto industrijska konoplja? Ova biljka nekada je bila veoma rasprostranjena i gajena, koristila se u tekstilnoj industriji i proizvodnji užeta, kao i za ishranu stoke. Međutim nakon pojave sintetičkih materijala u tekstilnoj industriji, potpuno je istisnuta sa područja Vojvodine, te danas imamo možda samo par ljudi koji se bave uzgojom ove biljke.

Industrijska konoplja je biljka koja je veoma korisna u farmaceutskoj industriji (seme), cvet i stabljika se koriste za proizvodnju stočne hrane, kao biomasa i još milion primena, iskoristiva dakle u potpunosti. Biljka kojoj nisu potrebni neki posebni uslovi za uzgoj, vrlo je isplativa, pa sam čak pronašla da 1 kg vredi kao 10 kg kukuruza.

1-industrijska-konoplja-sorta-helena

 

Šta vam je potrebno za uzgoj ove biljke? Osim zemljišta (više od 1 hektara, to je minimum), potrebno je da prijavite ministarstvu poljoprivrede da ćete gajiti industrijsku konoplju. Takođe, potrebno vam je još i kvalitetno seme. Dve vrste semena sam pronašla koje su isplative i dobre, Favola i Helena. Ova druga vrsta se može nabaviti legalnim putem u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a nešto više o tome možete pročitati ovde

Osim toga, ulje kanabisa, odnosno industrijske konoplje, veoma je skupo i traženo, te ga možete praviti na tradicionalan način, ili jednostavno prodavati seme iz koga se ono dobija.

„Iako industrijska konoplja i marihuana pripadaju isto vrsti, razlika između ove dve sorte je velika. Nije moguće „naduvati“ se industrijskom konopljom, jer ona za razliku od marihuane, ima maksimalni sadržaj THC-a od 0.3 odsto, dok marihuana ima oko 20 odsto THC-a.“

Dakle, nema straha, razlika između ove vrste konoplje i marihuane je velika, ovo merenje sadržaja THC-a će vam redovno raditi Ministarstvo poljoprivrede, jer je uzgoj ove biljke pod kontrolom.

Što se tiče mehanizacije koja je potrebna za setvu i ubiranje prinosa, koliko sam istražila po netu, moguće je koristiti istu mehanizaciju, neki posebni tretman zemljišta nije neophodan, a sadi se polovinom aprila ili sredinom maja, ova biljka vrlo brzo sazreva te je moguće do septembra ubirati prinose.

Zanimljivu priču o tome kako je jedan profesor iz Kisača koji nije mogao naći posao u struci te je odlučio da započne sa uzgojom industrijske konoplje možete pročitati ovde

Inače,  ideja o gajenju industrijske konoplje prvi put sam čula od svog klijenta koji je došao iz Slovačke, koja inače intenzivno radi na uzgoju ove biljke i u Vojvodini počeo sa gajenjem iste, a sav prinos on izvozi u Holandiju i zapadne zemlje. Malo je reći da je ovo veoma isplativ posao, pa izvolite, ko ima uslove želju i volju, ovo je odlična ideja za zaradu. Kukuruz i pšenica su isplativi, ovo je deset puta isplativije.  Osim toga, broj proizvođača je veoma mali, biljka je kompletno iskoristiva, zarada odlična. Naravno da postoje problemi i da ne ide sve tako glatko ali za početak sam vam dala osnove, a vi dalje istražite sami.

Pozdrav,

Elena.